Actualisatie bestemmingsplannen

Gemeente Rheden 2004-2007

De gemeente Rheden was één van eerste gemeenten van Nederland die overgingen op een standaardisatie van de bestemmingsplannen. Circa 160 verouderde bestemmingsplannen moesten vervangen worden door 11 digitaal raadpleegbare plannen. Als stedebouwkundige van de gemeente bijgedragen aan een eenduidige tekenwijze, redactie van de plannen en heldere communicatie.