BUZZ.

Diverse gemeenten 2015 - heden

Met Koen Vrielink en Merlijn Kamp wordt samengewerkt onder de naam ‘Buzz’. Dit is een uitvloeisel van een prijsvraag van de provincie Overijssel, ‘Ruimte voor Ruimdenkers’ uit 2015. Hierbij werd ingezet op het ontwikkelen van insectenboerderijen om de leegstand van agrarische panden tegen te gaan en ten gunste van een circulaire economie. In Haaksbergen en Eibergen starten de eerste proeven. Momenteel is de doelstelling van ‘Buzz’ breder door alle mogelijkheden tegen agrarische leegstand te onderzoeken. Dit kan door alternatieve functies in het agrarisch gebied, rood-voor-rood-regelingen en energietransitie. Door een netwerk van specialisten kan op diverse vragen antwoord gegeven worden (bedrijfskundig, financieel, ecologisch, ruimtelijk en planologisch).

Link naar brochure:   paulstaats.com/…/05/flyer-buzz-150118.pdf