Erftransformatie Lubberslaan 18 en 19

Gemeente Doetinchem 2010

Ontwerp voor een nieuw erf met twee bestaande en drie nieuwe woningen aan de Lubberslaan in Doetinchem. Het ensemble is gepositioneerd op de grens van verschillende landschapstypen. Een gezamenlijk hof ontsluit drie woningen. De omgevingsvergunning is vastgesteld in januari 2017.

In samenwerking met Martine Konijn, Oostzee Stedenbouw.