Ruimtelijke Onderbouwing Kroonpark 14-18

Gemeente Arnhem 2017

In opdracht van Strategie Architecten is een Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld ten behoeve van een Omgevingsvergunning. De leegstaande kantoortorens in Arnhem-Zuid worden verbouwd voor kleine appartementen (tussen 33 en 53 m2) voor de doelgroep 50+. Op het dak komen 12 extra penthouses en een gemeenschappelijke ruimte.

Een bijzondere opgave was om te voldoen aan de parkeernorm. Middels extra kort-parkeerplaatsen in de openbare ruimte en het systeem van autodelen is dit opgelost. Voor het geluidhinder is een hogere grenswaarde vastgesteld.