Ruimtelijke Onderbouwing Bergstraat 280

Gemeente Arnhem  2013

In samenwerking met Hurenkamp Architecten zijn verschillende kantoren in het centrum van Arnhem van bestemming gewijzigd naar Wonen. Middels een Ruimtelijke Onderbouwing konden de procedures gelijk oplopen met de aanvragen Omgevingsvergunning. Bergstraat 280 is een geslaagd voorbeeld waarbij de kantoorruimtes geschikt gemaakt zijn voor bewoning in 121 units voor voornamelijk buitenlandse studenten. Aandachtspunten waren de geluidhinder van de grote omliggende wegen en vleermuizen in de spouwmuren.

Daarmee wordt voldaan aan het Arnhemse speerpunt om leegstaande kantoren versneld te transformeren naar wooncomplexen. Updates van dit beleid vinden plaats in het document ‘Visie op Transformatie’.