Structuurvisie ‘Een droom om in te wonen’

Gemeente Rheden 2007

Na een lang communicatietraject is in 2007 de structuurvisie voor de gemeente Rheden door de gemeenteraad vastgesteld. Uiteindelijk werden keuzes gemaakt die onder andere van belang waren voor de actualisatie van de bestemmingsplannen, diverse invulprojecten en grote infrastructurele werken, zoals de Traverse Dieren.

De visie met het accent op het ‘wonen’ kon in eigen beheer door collega’s bij de gemeente worden opgesteld en vormgegeven.

Link naar visie: Structuurvisie Gemeente Rheden 2006