Toekomstvisie Landgoed Deelerwoud

Gemeente Apeldoorn 2018

In opdracht van de Stichting Huis Deelerwoud is een Toekomstvisie voor het Landgoed Deelerwoud opgesteld. Het plan is in samenwerking met rentmeester Gerrit Jan Liet en het bureau Econsultancy ontwikkeld en wordt besproken met gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. In het plan voor de komende tien jaar staan de besluiten die cruciaal zijn voor het voortbestaan van het landgoed in zijn huidige vorm en met zijn kernkwaliteiten. Het landgoed bevindt zich in Natura 2000 gebied en het Gelders Natuurnetwerk. Het bijzondere karakter met de rust, natuur- en cultuurhistorische waarden is alleen te behouden door een gewijzigd beheer en als er op strategische plekken ingrepen plaatsvinden. Onder strenge voorwaarden worden aan de randen locaties ontwikkeld voor woningbouw.

Het plan is vrijgegeven voor inspraak en moet uiteindelijk leiden tot een algehele bestemmingsplanherziening.