Woonwijk Dorpszicht

Gemeente Voorst, Terwolde 2016

Ontwerp en flyermateriaal van een woonwijk voor maximaal 30 woningen, ten zuiden van het dorp Terwolde. De opgave was om op deze mooie locatie, met geluidhinder, een flexibel plan met ruimtelijke kwaliteit te creëren. Het wegenpatroon en bouwmassa’s spelen in op bestaande bebouwing en landschap. Hemelwater wordt opgevangen in wadi’s. Het woningbouwprogramma is zeer gedifferentieerd. De gronden zijn in 2017 bouwrijp gemaakt. Uitgifte vindt plaats vanaf 2018. Een CPO-project is in ontwikkeling.